RESULTATOVERSIKT

Velg ønsket år for å få opp resultater.

2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

2015

Hawkserien

Asker 1000

Junior Hawkserien (Januar - Mars) Asker 1000 - 14.04.2015
Senior Hawkserien (Januar - Mars)

Asker Open

Grisehuset

Asker Open - 24.10.2015 Griseracet - 10.06.2015

Klubbserien

Klubbserien #1 - 02.09.2015
Klubbserien #2 - 14.10.2015
Klubbserien #3 - 11.11.2015
Klubbserien #4 - 09.12.2015 - mangler data
Klubbserien sammenlagt 2015

POENGFORDELING

20,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.
Kvalvinner 1 poeng. De 3 beste resultatene teller i sammendraget.